Kimiz?

Bu mektup olarak sorulara böyle cevap veriyoruz.

Bu mektubu yaratıcıları kim?

Bu mektubu hazırlayanlar eski muslumanlar ve birkaç arkadaslardır. Islam seven Kilisenin konuşmasindan çok yoruldular. Papa üst yetkili olandır ama ona giden mektuplar cevapsız ve habersiz kaldı.

Nasıl buluştunuz? Hepiniz Fransız mısınız veya başka ülkelerden misiniz?

Hepimiz fransız değiliz. Farklı türleriden buluştuk; Facebook gibi şebekelerinden dahili.

Bu mektup hazırlayanlar bir derneğiden üye mi? Evetse resmi bir derneği mi? Lider veya başbakan var mı? Papaz veya Piskopo sizle referens olarak var mı?

Bizler arasında resmi dernekleri eski muslümanlara destek veren veya incileştirmesi derneklerine üyeyiz. O kadar çok az ki internete bulmak kolaydır. Jésus-Christ hariç bizde başka lider yok. Ona herşeyi kaybetmeye kabul ettik.

Kaç eski muslumanları bu mektubu imza attı?

Şimdi henuz bilmiyoruz. Bizim mektubumuzun sunumunda açıkladık, islamın idam tehditi altında olması ve bundan ötürü tanıştırılmaktan ve imzadan kaçmayı tercih ediyorlar. İmza atan ve derneklerinin adlarını yalnız Papa’ya veriyoruz o istiyorsa.

Milyonlar!!

Sizin dilekçesi “Correctio filialis’e” (http://www.correctiofilialis.org/it/), yaratan imza atan papalar, piskoposlar, théolojianlardan benziyor.Yerine bütün müminlerine açmaya karar verdiniz. Neden? Bu sebebinden sizin dilekçenizin değer kaybedeceğini düşünüyormusunuz?

İslam şeytanlık, esas karakterini her hangi sağ duyusu olan kişi bilebilir, inançı olmayan dahili, Kilise ve islam, Christ ve Antichrist onlara aynı hizmeti vermek olamaz.

Papaya düzeltmeye nasıl cüret edebilirsiniz ?

Bu iyi bir sorudur. Eğer “Tanrı insanlar arasında fark görmüyor (Rm 2.11) ” Onu taklit etmemeli miyiz? Asla, çünkü “inançımıza tehdit varsa aşağıdakiler yukardakileri düzeltmelidir. Aziz Paul, Aziz Pierre den altındaydi ama bu sebebinden meydanda onu düzelti çünkü inança büyük tehlike vardı.

Aziz Augustine göre (ex Epist. 19) Aziz Pierre kendi meselesinden ilk sıradakilere doğru yolu terk edilirse o zaman aşadakilerden düzeltmeye utanmamasını öğretti

(Aziz Thomas d’Aquin, Somme Théologique, II-II, Q.33, a.4) ».

Dinlerarasında islamla diyalogu terk etmeyi düşünüyormusunuz? İslam için Kilise karşı durmalı mı (fikir olarak)?

İslamla hangi diyalog olabilir? Adalet ve dinsizlik arasında ne ilişki olabilir?

Ne birleştirmesi ışık ve karanlıklar arasında? Hangi anlaşması Christ ve şeytan arasında? Hangi ortaklaşması müminler ve kufar arasında?(2 Co 6.14-15) . Elbette Kilise islama karşı durmalı kendi ve onun çocukları, henüz muslumanlar olan gibi kurtarmalıyız Kilise, islam tehditi altındadır çünkü islam temel görevi/hedefi yok etmek ve onun yerine islamı koymaktır (kuran 2.193 ; 9.30).

Sizin mektupta Papa’dan “doğru dürüst bir konuşması” istiyorsunuz. Papa”dan ne duymak sevebilirsiniz?

İslam olarak ya gerçek konuşmasını veya konuşmamasını!

Papa’dan islama davranıştan ne çıkacak?

Haç yolundan başka, Jésus başka bir yol gösterdi mi?

Sizin mektubunuzda, Papa Avrupa islamlaştırması suçlu gibi gözüküyor. Avrupa islamlaştırmasına yardım ediyor mu? Evetse neden şöyle düşünüyorsunuz?

Birçok sebeplerinden:

1/ islam olarak gerçeksizleri söyledi, sevimli nazik gibi bir şey göstermeye çalışırsa başka sunması yok.

2/ Kaçak müslümanlardan Batı işgal etmesini teşvik ediyor, böylece havarice emirlerine karşı çıkıyor (2 Jn 1.10-11).

Size göre Papa islama böyle geçimli neden? Neden (şöyle yazdınız)”kuran’ı kurtuluş yolu gibi teklif etmek?”

Bize göre derin bir esrardır.

Şiddet kurandadır, islam şiddetli bir din mi?

Kuran, Muhamad yaşamı okumak ve islam tarihine bakmak yeterlidir.

Jésus,” bir zaman gelecek hiristyanları öldürenleri tanrıya bir ibadettir düşünecekler (Jn 16.2)”. Islam hariç, başka bir din hiristyanları öldürmek ve nefret etmesini (kuran 60.4) öğretiyor mu?

Benoît XVI dönüşü istiyormusunuz?

Hayır.

İslama Papa davranışı değiştirmezse ne yapacaksınız?

Acı çekmeye devam edeceğiz ona Tanrı’ya dua edeceyiz onu affetmesi için uğraşacağız.

Katholik kilisesinden bırakmaya hazırmısınız?

Hayır.

Avrupa’ya girmek için, aramızdaki Avrupa asılı olmayanlara islamı terk edip gelmelerini söyleseydik garip olmayacaktı.

Size göre hiristyanlar ve Kilise müslümanların din değiştirmesini denemeli mi?

Kimki müslümanları kurtarmaya uğraşmaz Tanrının mahkemesinde beraber hesap verecekler.

Sizin mektupta “islama yapılan inceliği bir ihanettir”. Papa Kiliseye ihanet ediyor düşünüyormusunuz?

islama inceliği ihanet değildir, düşünebilirmiyiz?

Kim söyledi “kim Benle toplamaz, dağıtır”?

Giuseppe De Lorenzo / IlGiornale.it