Wie zijn wij‭?

Hier vindt u onze antwoorden op de vragen die‭ ‬doorgaans gesteld worden over‭ ‬onze open brief aan de paus.

Wie schrijven en verspreiden de brief‭?
Het zijn ex-moslims en enkele vrienden,‭ ‬die‭ ‬niet alleen‭ ‬genoeg hebben van‭ ‬het islamofiele verhaal‭ ‬van‭ ‬de Kerk,‭ ‬waarvan‭ ‬de paus een vooraanstaande verantwoordelijke is,‭ ‬maar nog meer van het feit dat ze geen enkel antwoord hebben gekregen,‭ ‬zelfs geen ontvangstbevestiging,‭ ‬van de brieven die zij‭ ‬hem‭ ‬over dit onderwerp hebben gestuurd.‭

Hoe heeft u elkaar ontmoet‭?‬ Bent u allemaal Frans of afkomstig‭ ‬uit‭ ‬andere landen‭?
Wij zijn niet allemaal Frans,‭ ‬en we hebben elkaar op verschillende manieren gevonden,‭ ‬onder andere via de sociale media.‭

Zijn de schrijvers van de brief verenigd in een‭ ‬beweging‭?‬ Zo ja,‭ ‬wat is de naam van uw‭ ‬groep‭?‬ Als die bestaat,‭ ‬is het dan een‭ ‬officiële vereniging of niet‭?‬ Heeft‭ ‬u een leider of voorzitter‭?‬ Kunt u priesters of bisschoppen als referenties‭ ‬opgeven‭?
Verscheidenen van ons maken deel uit van officiële verenigingen,‭ ‬die zich richten op het hulp bieden aan ex-moslims en/of evangelisering van moslims.‭ ‬Dat zijn er zo weinig‭ ‬dat het niet veel‭ ‬moeite‭ ‬kost ze op het internet te vinden.‭ ‬We hebben geen leider of voorzitter,‭ ‬maar Jezus‭ ‬Christus,‭ ‬voor wie wij bereid zijn alles te verliezen,‭ ‬en er zijn inderdaad enkele zeer schaarse priesters die ons ondersteunen.

Weet u hoeveel ex-moslims de brief getekend hebben ‭?
Op dit moment nog niet.‭ ‬Zoals we gezegd hebben bij het aanbieden van onze brief,‭ ‬vermijden ex-moslims in het algemeen zich bekend te maken,‭ ‬omdat ze weten dat ze door de islam ter dood veroordeeld zijn.‭ ‬De namen van de ondertekenende ex-moslims en,‭ ‬in voorkomend geval,‭ ‬de verenigingen waarvan ze lid zijn,‭ ‬zullen daarom alleen aan de H.‭ ‬Vader onthuld worden als hij‭ ‬daarom vraagt.

Hoeveel handtekeningen wilt u verzamelen alvorens de petitie aan de paus aan te bieden ‭?
Miljoenen‭!

Uw petitie lijkt op de‭ ‬‘Correctio filialis‭’‬ (hier:‭ ‬http://www.correctiofilialis.org‭)‬,‭ ‬die opgesteld is en ondertekend door priesters,‭ ‬theologen en bisschoppen.‭ ‬In‭ ‬tegenstelling daarmee hebt u besloten deze‭ ‬open te stellen voor alle gelovigen zonder beperking.‭ ‬Waarom‭? ‬Bent u niet bang dat u de petitie minder waard maakt en minder serieus‭?
Wij denken dat je geen vaktheoloog hoeft te zijn om de demonische aard van de islam te onderkennen,‭ ‬maar‭ ‬dat om het even wie‭ ‬met een beetje verstand en zelfs zonder geloof begrijpen‭ ‬kan‭ ‬dat je niet tegelijk de Kerk en de islam kunt dienen,‭ ‬Christus en de Antichrist.

Denkt u niet dat het aanmatigend zou kunnen zijn voor gelovigen‭ ‬om de paus te willen corrigeren‭?
Dat is een goede vraag.‭ ‬Als‭ “‬God geen onderscheid maakt‭”‬ (Rom.‭ ‬2.11‭)‬,‭ ‬moeten wij hem dan niet nadoen‭? ‬Dit meer dan ooit,‭ ‬want‭ “‬als er een gevaar dreigt voor het geloof,‭ ‬moeten lager‭ ‬geplaatsten openlijk hun oversten bekritiseren.‭ ‬Daarom heeft Sint Paulus,‭ ‬die onder Sint Petrus stond,‭ ‬hem openlijk terechtgewezen,‭ ‬omdat er gevaar was voor een aanstoot voor het geloof.‭ ‬En zoals de toelichting van Sint Augustinus zegt‭ (‬ex Epist.‭ ‬19‭) ‬naar‭ ‬aanleiding van deze passage:‭ ‬Sint Petrus heeft door zijn voorbeeld geleerd aan hen die op de eerste plaats stonden dat als het hun zou‭ ‬gebeuren bij toeval van de rechte weg‭ ‬af te‭ ‬raken,‭ ‬zij er niet van zouden‭ ‬moeten‭ ‬blozen‭ ‬als‭ ‬ze terechtgewezen worden door wie onder hen geplaatst waren.‭”‬ (Sint Thomas,‭ ‬Summa Theologica II-II,‭ ‬Q.33,‭ ‬a4‭)‬.

Vindt u dat de Kerk de interreligieuze dialoog met de islam moet opgeven‭?‬ Moet‭ ‬de Kerk strijden tegen de islam‭?‬
Welke dialoog met de islam‭? “‬Want wat heeft gerechtigheid‭ ‬gemeenschappelijk met wetteloosheid,‭ ‬en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis‭? ‬En welke overeenstemming is er tussen Christus en‭ ‬Satan‭? ‬Of wat deelt een gelovige met een ongelovige‭?‬” (2‭ ‬Kor.‭ ‬6.‭ ‬14-15‭)‬.‭ ‬Zeker moet de Kerk strijden tegen de islam,‭ ‬om haar overleven en het heil van haar gelovigen‭ ‬veilig te stellen‭ ‬alsook van hen die nog moslim zijn,‭ ‬want zij wordt direct bedreigd door‭ ‬wie op erop uit is haar te vernietigen en te vervangen‭ (‬Koran‭ ‬2.193‭;‬ 9.30‭)‬.‭ ‬Wat kan er na Christus anders komen dan de Antichrist‭?

In uw brief vraagt u de paus om een‭ ‬“frank en vrij betoog over de islam‭”‬.‭ ‬Wat‭ ‬zou‭ ‬u graag van de paus‭ ‬willen‭ ‬horen‭?
Dat hij de waarheid over de islam vertelt en zwijgt als hij die‭ ‬niet kent.

Welke gevolgen zal de‭ ‬opstelling‭ ‬van de paus‭ ‬tegenover‭ ‬de islam hebben ‭?
Heeft Jezus een andere weg aangewezen dan het Kruis‭?

In uw brief lijkt het‭ ‬erop‭ ‬dat u de paus ervan beschuldigt Europa te willen islamiseren.‭ ‬Draagt de paus bij aan de islamisering van Europa‭?‬ Zo ja,‭ ‬waarom denkt u dat‭?
Om meerdere redenen.‭ ‬1‭)‬ Door onwaarheden te bevestigen,‭ ‬die‭ ‬de islam‭ ‬sympathiek en‭ ‬aantrekkelijk‭ ‬maken.‭ ‬2‭)‬ Door‭ ‬bij islamitische illegalen‭ ‬het binnendringen van het Westen aan te moedigen,‭ ‬daarmee het apostolische gebod schendend‭ (‬2‭ ‬Joh.‭ ‬1.10-11‭).

Waarom is naar uw mening de paus zo tegemoetkomend‭ ‬voor‭ ‬de islam‭?‬ Waarom denkt u‭ (‬zoals u ook geschreven heeft‭) ‬stelt hij‭ ‬“de Koran‭”‬ voor‭ ‬“als een weg naar het heil‭”‬?
Dat is voor ons een diep mysterie.

Zit het geweld in de Koran‭? ‬Is de islam een gewelddadige religie‭?
Je hoeft alleen maar de Koran,‭ ‬het leven van Mohammed te lezen en de geschiedenis van de islam in ogenschouw te nemen.‭ ‬Jezus heeft aangekondigd dat er een tijd zou komen waarin zij die christenen ter dood brengen menen daarmee God te‭ ‬dienen‭ (‬Joh.‭ ‬16.2‭)‬.‭ ‬In welke andere religie dan de islam krijg je de haat‭ (‬Koran‭ ‬60.4‭) ‬bijgebracht tot de dood van christenen‭ ‬aan toe‭? (‬Koran‭ ‬9.30‭)

Wilt u de terugkeer van paus Benedictus XVI‭?
Nee.

Wat gaat u doen als de paus zijn opstelling naar de islam niet verandert‭?
Dan zullen we doorgaan met lijden en God‭ ‬om‭ ‬vergeving voor hem vragen,‭ ‬terwijl we blijven hopen op een‭ ‬paus naar Zijn hart.

Bent‭ ‬u bereid de katholieke Kerk te verlaten‭?
Nee.

In uw brief bekritiseert u de paus vanwege zijn stellingname inzake immigratie.‭ ‬(Bent u allen‭ ‬gewezen‭ ‬Europese moslims‭?‬) Waarom kan de immigratie gevaarlijk zijn voor Europa ‭?
Degenen van ons die niet uit Europa komen,‭ ‬zouden het niet heel vreemd noch spijtig gevonden hebben als ze de islam hadden moeten afzweren alvorens Europa binnen te komen.

Zouden volgens u de christenen en de Kerk moeten proberen moslims te bekeren‭?
Allen die dat op een of andere manier‭ ‬verzuimen,‭ ‬zullen verantwoording af moeten leggen voor‭ ‬het verloren gaan van de zielen van‭ ‬de moslims die ze hadden moeten redden.

In uw brief hebt u geschreven:‭ ‬“inschikkelijkheid tegenover de islam is verraad‭”‬.‭ ‬Vindt u dat de paus de Kerk verraadt‭?
Kunnen we vinden dat inschikkelijkheid jegens de islam geen verraad is‭? ‬Wie heeft er gezegd:‭ ‬‘Wie niet met Mij verzamelt,‭ ‬verstrooit‭’‬?

Giuseppe De Lorenzo / IlGiornale.it